Lucky Cat Shrine

Olivia hamza catshrine frontquater
Olivia hamza catshrine front
Olivia hamza catshrine back
Olivia hamza catshrine sideprops
Olivia hamza cat wire

Cat- Wireframe

3D Model Turnaround

3D model of a Lucky Cat Shrine.